Avskrivning av datautstyr

Datautstyr som koster mer enn 15.000 kroner og har en levetid over tre år skal avskrives. Det betyr at eiendelen først registreres i balansen når den blir kjøpt, og at verdifallet registreres som en kostnad i regnskapet over de påfølgende årene.

For kontormaskiner og datautstyr som PC, kamera og printer, er avskrivningssatsen 30 prosent. Det betyr at eiendelen skal avskrives 30 prosent hvert år, om man benytter seg av saldoavskrivningsmetoden.

Et lite tips: Skal du føre et regnskap? Prøv økonomisystemet Centiga.

Saldoavskrivning: Eksempel og mal

Dersom man har kjøpt en PC til verdi av 20.000 kroner, kan du fradragsføre 6.000 kroner det påfølgende regnskapsåret. Eiendelen verdsettes da til 14.000 kroner.

Link til oppdaterte avskrivningssatser hos Skatteetaten

 • Første års avskrivning: 20.000 kroner – 30 % = 14.000 kroner i restsaldo
 • Andre års avskrivning: 14.000 kroner – 30 % = 9.800 kroner i restsaldo
 • Tredje års avskrivning: 20.000 kroner – 30 % = 16.860 kroner i restsaldo

MERK: Når du benytter denne metoden må Skjema RF-1084 fylles ut og legges som vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgave.

OBS! Regnskapet skal være ajour innen fristen for innlevering av MVA-oppgaven.

De fleste norske bedrifter må føre et regnskap, men hvis du har et enkeltpersonforetak med en omsetning under 50.000 kroner i året trenger du kun holde en oversikt over inntekter og kostnader.

Du kan føre regnskapet selv i regnskapsprogrammet Centiga eller få hjelp av en regnskapsfører.

Her kan du se hvordan systemet fungerer:

Dette kan du gjøre i Centiga:

 • Fakturering og regnskap
 • Bankavstemming
 • MVA-innlevering
 • Purring og inkasso
 • Webinarer og hjelpevideoer
Prøv gratis

Lineær avskrivning: Eksempel og mal

I Regnskapsloven § 5-3 Anleggsmidler heter det at «Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan». Ofte velger man å avskrive eiendelen ved å dele kostprisen på forventet levetid.

Ved kjøp av datautstyr til 20.000 kroner med 5 års forventet levetid er den årlige avskrivningen altså: 20.000 / 5 = 4.000 kroner.

Klikk her for å laste ned en enkel mal for avskrivning i Excel

Slik bokfører du avskrivning av datautstyr i Centiga

I økonomisystemet Centiga er regnskap og fakturering helt gratis.

Her avskriver du datautstyr slik:

 1. Trykk på Regnskap > Bokføring
 2. Velg «Manuelt Bilag» og før bilaget med dato 31.12
 3. Avskrivningen føres DEBET 6015 Avskrivning på maskiner og KREDIT 1280 Kontormaskiner

Her forutsettes at du gjorde følgende bokføring når du kjøpte datautstyret:

DEBET 1280 Kontormaskiner og KREDIT 2400 Leverandør X. Og betalingen: DEBET 2400 Leverandør X og KREDIT 1920 Bankinnskudd.

Ved spørsmål kan du få råd av regnskapsfører i chat.

Bruk Centiga sitt gratis regnskapsprogram til å gjøre regnskapet ditt. Centiga ble lansert i 2020 og har over 9.000 fornøyde bedriftskunder. Få ditt regnskapsprogram.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis