Litt om videoen

Alle inntekter og kostnader skal bokføres i regnskapet. I Centiga er det enkelt og ingenting å bekymre seg over. I denne videoen viser vi hvordan.

Bli kjent med Centiga

Andre hjelpevideoer