Timeregistrering i Excel

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering er aktiviteter knyttet til det å registrere, analysere og fakturere for tidsbruken i en organisasjon. Det danner grunnlaget for viktige beregninger knyttet til lønn, prosjektregnskap, salg og fakturering.

Man kan enten registrere timer i et timeføringssystem eller et regneark. Det stilles ingen krav til hvilken løsning man velger å benytte seg av for Norske bedrifter.

Et lite tips: Skal du fakturere timer? Prøv et gratis fakturaprogram.

Timeregistrering for små bedrifter

Norske næringsdrivende er pålagt å kunne fremlegge dokumentasjon på timer fakturert. Derfor må alle bedrifter som fakturerer timer ha et system for timeregistrering. Dette påpekes blant annet i Bokføringsloven § 8-1-2 Dokumentasjon av timer.

Håndverkere, advokater, konsulenter og andre som driver virksomhet i tjenesteytende næringer hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal dokumentere medgått tid (Finansdepartementet, 2006)

Timeregistrering for små bedrifter kan gjøres i Excel. Her lages timelistene ofte pr. dager og er fordelt på fakturerbart og ikke-fakturerbart arbeid, kunde og prosjekt.

Faktura sendes i et gratis faktureringssystem.

Enkel innføring i fakturering for nybegynnere:

Få ditt gratis fakturaprogram

Krav til timeregistrering

Når man skal registrere timer i en timeliste, er det viktig at man har med alle data som skal med. Timelister ført i tabell skal inkludere:

 • Dato
 • Kunde
 • Prosjekt
 • Oppgave
 • Ansatt
 • Fra (timer)
 • Til (timer)
 • Interntid
 • Timer fakturert

Bruk timelisten som dokumentasjon

Når man sender faktura til kunder, er man ikke pålagt å legge ved timeliste uoppfordret. Likevel er det mange som velger å gjøre det. Dersom kunden ber om en timeliste, skal det uansett fremlegges.

I mange bransjer danner timelistene også grunnlaget for lønnsberegninger og lønnsomhetsanalyser. Derfor benytter mange bedrifter seg av timeregistrering, selv om dem ikke er pålagt å gjøre det.

Last ned gratis timeregistreringsmal i Excel →

Fakturer timer i gratis fakturaprogram

Når man driver bedrift og fakturerer timer er det viktig at man ikke bruker unødige midler på økonomi og administrasjon.

Her finner du mer informasjon om hvordan man lager en timeliste.

I Centiga kan Norske bedrifter sende/motta faktura helt kostnadsfritt.

Slik fakturerer du timer i Centiga:

 • Logg deg inn i systemet eller opprett gratis konto
 • Klikk på «opprett faktura» under fanen «Salg»
 • Velg kunde og last opp timelisten på prosjektet du skal fakturere for
 • Legg inn ordrelinjer med tilknyttet kostnad
 • Trykk «lag faktura» – dersom mottakeren har EHF aktivert, vil den gå direkte inn i kundens økonomisystem!

Er du næringsdrivende og skal føre regnskap? Kom i gang med Norges første gratis faktura- og regnskapsprogram. Les mer om Centiga her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis